โครงการติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สมัครด่วน !!! คลิก >> สมัครเข้าร่วมโครงการ

รายชื่อจังหวัดที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรม

ลำปาง

สถานที่ : โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

วันที่ : 6 สิงหาคม 2566

นนทบุรี

สถานที่ : เวสต์เกต ฮอลล์

วันที่ : 19 สิงหาคม 2566

พระนครศรีอยุธยา

สถานที่ : อยุธยา ฮอลล์

วันที่ : 9 กันยายน 2566

ชุมพร

สถานที่ : โรงแรมมรกตชุมพร

วันที่ : 16 กันยายน 2566

ราชบุรี

สถานที่ : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

วันที่ : 23 กันยายน 2566

ปัตตานี

สถานที่ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วันที่ : 7 ตุลาคม 2566

สงขลา

สถานที่ : หาดใหญ่ ฮอลล์

วันที่ : 21 ตุลาคม 2566

ภูเก็ต

สถานที่ : ภูเก็ต ฮอลล์

วันที่ : 28 ตุลาคม 2566

ระยอง

สถานที่ : ระยอง ฮอลล์

วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2566

อุดรธานี

สถานที่ : อุดรธานี ฮอลล์

วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566

สุราษฎธานี

สถานที่ : สุราษฎธานี ฮอลล์

วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2566

นครศรีธรรมราช

สถานที่ : โรงละครและศาลา
อบจ.นครศรีฯ

วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2566

พิษณุโลก

สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

วันที่ : 2 ธันวาคม 2566

นครราชสีมา

สถานที่ : โคราช ฮอลล์

วันที่ : 16 ธันวาคม 2566

ขอนแก่น

สถานที่ : ขอนแก่น ฮอลล์

วันที่ : 23 ธันวาคม 2566

กำแพงเพชร

สถานที่ : โรงเรียนวัชรวิทยา

วันที่ : มกราคม 2567

ทีมติวเตอร์

อาจารย์วุทธินันท์ อ๊อกกังวาล วิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์วุทธินันท์ อ๊อกกังวาล

ภาษาอังกฤษ
ดร.จันทร์ปรียา บุณยรัตพันธุ์ วิชาภาษาอังกฤษ

ดร.จันทร์ปรียา บุณยรัตพันธุ์

ภาษาอังกฤษ
อาจารย์พงษ์วิทย์ นามทะจันทร์ วิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์พงษ์วิทย์ นามทะจันทร์

ภาษาอังกฤษ
อาจารย์กรกฎ ทองบริบูรณ์ วิชาภาษาไทย

อาจารย์กรกฎ ทองบริบูรณ์

ภาษาไทย
ดร.อวภาส์ ฉันทศาสตร์รัศมี วิชาคณิตศาสตร์ 1

ดร.อวภาส์ ฉันทศาสตร์รัศมี

คณิตศาสตร์ 1
ผศ.วรัตมา เกษรสิทธิ์ วิชาคณิตศาสตร์ 1

ผศ.วรัตมา เกษรสิทธิ์

คณิตศาสตร์ 1
ผศ.ดร.อิทธิพงษ์  เขมะเพชร วิชาคณิตศาสตร์ 1

ผศ.ดร.อิทธิพงษ์ เขมะเพชร

คณิตศาสตร์ 1
ดร.มานะชัย โต๊ะชูดี วิชาคณิตศาสตร์ 1

ดร.มานะชัย โต๊ะชูดี

คณิตศาสตร์ 1
อาจารย์ไอศุริย สุดประเสริฐ วิชาคณิตศาสตร์ 1

อาจารย์ไอศุริย สุดประเสริฐ

คณิตศาสตร์ 1
อาจารย์ทิวา เพ็ญสุข วิชาวิทยาศาสตร์

อาจารย์ทิวา เพ็ญสุข

วิทยาศาสตร์